PÉČE O NÁBYTEK

Pravidla pro správné používání nábytku

 1. Nábytek používejte pouze v uzavřených a krytých suchých místnostech. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi +15 a +30 ˚C při relativní vlhkosti 40-70 %. Nábytek by neměl být od aktivních zdrojů tepla vzdálen méně než 1 m. Nábytek by neměl být umístěn v místnostech, kde se během dne mění vlhkost (kuchyně bez vysavače - při vaření, koupelna bez dostatečného větrání apod.). Nábytek by měl vždy stát na rovném povrchu. Chraňte povrch nábytku před jakýmkoli mechanickým poškozením (mechanické nárazy - údery, nadměrný tlak, ostré a špičaté předměty atd.). Každý nový kus nábytku má specifický zápach, který časem vyprchá.
 2. Židle nesmí být vzdáleny méně než půl metru od aktivních zdrojů tepla, jako jsou topidla, sporáky nebo místnosti s vysokou vlhkostí (nad 80 %).Přípustné zatížení laminátové nebo ohýbané židle je maximálně 110 kg.
 3. Pohovky s funkcí polohování nejsou určeny a technologicky nejsou vhodné pro každodenní spaní!
 4. Nábytek musí být smontován v souladu s návodem a za použití vhodného montážního nářadí. Nábytek musí být sestaven na měkkém povrchu bez prachu, písku a nečistot. Pokud se před montáží zjistí, že je některá část nábytku poškozená nebo jsou zjištěny jiné nesrovnalosti, nábytek nemontujte a neprodleně informujte svého prodejce.
 5. Pokud židle sestavujete tak, že díly k sobě přiklopíte, šrouby nohou dotahujte až po jejich úplném dotažení. Ponechte šroubům nohou určitou vůli, postavte židli na rovný povrch na nohy a před konečným utažením všechny díly pečlivě vyrovnejte. Teprve potom šrouby pevně utáhněte.
 6. Pokud stěhujete nábytek, dělejte to pouze bez nákladu! Poznámka: Stěhování nábytku tažením po zemi může způsobit trvalé poškození nábytku a v některých případech i poškození podlahy. Pokud chcete nábytek přemístit, uchopte svislé části nábytku, tj. boky, nohy nebo pevné konstrukční prvky ve spodní části nábytku. Při stěhování nábytek mírně nadzvedněte, aby se žádná jeho část nedotýkala podlahy nebo stěn místnosti. Nábytek se nesmí držet za vodorovné části (pracovní desky, zásuvky atd.) ani za připevněné polštáře, čalounění pohovek a křesel. Tyto části mohou být náchylné k poškození, obvykle jsou estetickou součástí nábytku a nejsou určeny k tomu, aby při přemísťování držely na místě.
 7. Při montáži nábytku je třeba díly pečlivě vyrovnat (rohy, úhlopříčky, osy). Teprve když jsou hlavní díly správně umístěny, můžete pomocí šroubů, které jsou v nábytkových závěsech, nastavit otevírání nábytkových dvířek.
 8. Pokud se v důsledku běžného používání objeví v jednotlivých částech nábytku vůle, okamžitě ji odstraňte dotažením příslušných dílů a šroubů. Tuto vůli je třeba během používání nábytku kontrolovat a v případě potřeby ji okamžitě odstranit dotažením.
 9. Nevystavujte nábytek nadměrnému namáhání. Nadměrné zatížení může způsobit trvalé poškození. Současně je třeba nábytek chránit před nadměrným mechanickým namáháním, které by mohlo být způsobeno například: sedáním na opěrkách hlavy a područkách, stoupáním na okraj, používáním užitkových židlí v jiné poloze, než jaká vyplývá z jejich konstrukce a obvyklé polohy, skákáním, nevhodnou činností zvířat apod.
 10. Při rozkládání pohovky nebo křesla je důležité provádět tuto operaci v přední části nábytku - ve středu jeho šířky. Při rozložení mimo osu může dojít k trvalému poškození kování.
 11. Nikdy nelezte na židle, pohovky, gauče nebo postele ani se na nich nehoupejte.
 12. Chcete-li zachovat stálobarevnost jednotlivých kusů nábytku, nevystavujte je dlouhodobě přímému slunečnímu záření. UV záření může způsobit postupnou změnu barvy dřevěných, dýhovaných, kožených a látkových částí nábytku. V žádném případě nezakrývejte části nábytku, protože by mohlo dojít ke vzniku tmavých skvrn pod zakrytými předměty.
 13. Na nábytek nikdy nepokládejte horké předměty (nádobí, žehličky). Chraňte nábytek před kontaktem s vlhkostí, rozpouštědly a jinými agresivními látkami (např. odlakovač na nehty, lak na vlasy) nebo jejich deriváty. Kontakt s těmito látkami může způsobit trvalé poškození nábytku, které může vést ke změně barvy nebo zabarvení dílů nebo ke změnám struktury materiálu.
 14. Vzhledem k povaze výrobních surovin a způsobu výroby (řemeslná ruční výroba) jsou u některých typů nábytku (např. ratan) možné odchylky od linearity, rozdílnost ve tvaru a velikosti mezi kopiemi stejného modelu, stejně jako ve výskytu přírodních dutin a výstupků na povrchu. Výskyt drobných prasklinek a nevypadavých suků nemůže v žádném případě oslabit pevnostní strukturu nábytku.
 15. Nábytek z přírodních materiálů, jako je ratan, bambus, masiv je vyráběn a barven speciálními technologiemi. V důsledku toho jsou možné změny zbarvení jednotlivých částí, zapříčiněné nestejnou výrobní procedurou. Další faktory, jako původ dřeva (rozmanitost půdy, vegetační podmínky) a odlišné množství suků přispívají k zvýraznění nekonzistence barevnosti i v rámci jedné série. V případě dřevěných dýh a masivu se mohou objevit přirozené odchylky v barvě těchto materiálů - v důsledku rozdílné savosti a nasycení, během výrobního procesu.

 16.  

  Obložení prvky z ratanu má jen dekorativní účel, zejména pro lepší estetické cítění nábytku. Z důvodu jeho specifické jemné montáže (sešívání, lepení), byste měli být při čištění těchto dílů opatrní. Za tyto prvky nikdy netahejte a mechanicky je nanamáhejte.

 17.  

  Nábytek ze dřeva (včetně masivního dřeva, bambusu a ratanu ) a přírodní dýhy zachovávají přírodní vlastnosti a struktury výchozího materiálu. Jednotlivé části mohou obsahovat drobné rozdíly ve zabarvení a struktuře dřeva nebo přírodní dýhy. Tyto rozdíly se mohou vyskytnout mezi jednotlivými prvky jednoho kusu nábytku, stejně jako mezi jednotlivými kopiemi nábytku. Tyto rozdíly potvrzují přírodní původ konečného výrobku, a zejména to, že každý kus nábytku je jedinečný a jediný svého druhu. Struktura povrchu nábytku na nás může působit také různým vizuálním dojmem, který zdůrazňuje hodnotu nábytku a ukazuje na přírodní původ použitých materiálů při výrobě. Je třeba zdůraznit, že dřevo i přírodní dýha vykazují rozdíly v odstínu, barvě a struktuře, ukazující na odlišné podmínky, které působily na strom v době jeho vegetačního růstu (viz bod 16).

 18.  

  Kůže je přírodní materiál. Její specifičnost je zejména jedinečnost, někdy nerovná struktura, která tvoří její nenahraditelnou krásu. Menší skvrnky, jizvy, žíly, mateřská znaménka, drsnější části, vrásky, variace tloušťky, drsnosti povrchu, případně jeho zvlnění, a drobné rozdíly v barvě, jsou známkou přirozenosti a přírodního charakteru kůže.

 19.  

  Pokud se na nábytku objeví vybledlé místo na kožených částech, nejedná se o závadu. Vznik míst odlišné barvy v důsledku vystavení nábytku běžnému slunečnímu záření, případně vyšší míře používání „oblíbeného místa“ na výrobku jsou normální.

 20.  

  Kožené prvky typu „Bycast“ jsou tvořeny spodní vrstvou štípané kůže, která je laminována za tepla. Nejběžnějším typem je vysoce lesklý a jemný povrch. V mnoha případech dochází u tohoto povrchu k efektu „pull–up“ (efekt lokálního projasnění/patina, nebo nedokonalého vypnutí).

 21.  

  Po vybalení koženého nábytku se mohou objevit v materiálu, tvořícím jeho čalounění, nechtěné faldy a přehyby, které jsou způsobeny balením nábytku. Tento typ nedokonalosti kožených částí se většinou běžným používáním odstraní. Proces narovnání kožených částí do správné polohy lze urychlit jejich občasným ručním natažením.

 22.  

  Výměna výplně sedadel, loketních opěrek, polštářů, čalounění nábytku, nebo kožených částí musí být provedena tak, aby byl zachován původní tvar a struktura nábytku a smí jí provádět pouze osoba k tomu odborně způsobilá.

 23.  

  Při běžném použití měkkých částí čalouněného nábytku (sedáky, opěrákové područky) může postupem času dojít k běžnému opotřebení (většímu vyleštění a ohlazení plochy čalounění, zvlnění potahu, tvorbě záhybů, pocitovému změknutí). Jedná se o normální jev, v důsledku běžného používání, hmotnosti a tělesné teploty lidí, kteří nábytek používají.

 24.  

  Jednotlivé kusy nábytku vyrobené v různých výrobních šaržích se mohou odlišovat v odstínech kožených částí nebo potahové látky, stejně tak v barvách dekoru u nábytku z plošných materiálů nebo masivního dřeva.

 25.  

  Některé látky, které jsou nekvalitní - jsou vyrobeny nekvalitním nebo výrazným barvením (např. riflovina), mohou způsobit nevratné obarvení čalounění nábytku.

 26.  

  Matrace se nesmí při přepravě přehýbat ani rolovat. Matrace nelze z hygienických důvodů měnit. Nejvhodnější podklad matrace je lamelový rošt s odstupem lamel cca 3cm. Matrace nechte každý den větrat. Přípustné rozměrové tolerance: matrace: šířka a délka +/-20 mm; výška +/- 10mm (ČSN EN 1334); čalouněný nábytek s pevným čalouněním: celková výška +/-10mm; výška polštářů +/- 3%; pravoúhlost čtvercových a obdélníkových ploch +/- 1% (ČSN 91 0015).

 27.  

Pravidla pro správné čištění a údržbu nábytku

 

 1. Nábytek by měl být čištěn vysáváním nejméně 1x za týden. Otírat ho lze mírně vlhkým měkkým flanelovým hadříkem. Nezbytné je však jeho bezprostřední osušení měkkým, suchým hadříkem. Pokud nedojde k dokonalému vysušení nábytku, může dojít k jeho nevratnému poškození. Častější důkladné čištění může vést k zesvětlení barvy, nebo dokonce poškození materiálu, ze kterého je nábytek vyroben.
 2. Dlouhou životnost nábytku zajistíte tím, že budete z nábytku pravidelně stírat prach. Nábytek by také neměl přijít do kontaktu s lidským potem, kosmetickými přípravky, zbytky stravy a ostatními nečistotami vzešlými z činnosti domácnosti.
 3. Případné skvrny a nečistoty by měly být okamžitě odstraněny měkkým čistým flanelovým hadříkem namočeným ve vlažné vodě bez vynaložení většího tlaku. Nezbytné je bezprostředně po namočení místo krouživým pohybem osušit měkkým a suchým hadříkem.
 4. Jakékoliv čištění čalounění je potřeba provádět s rozmyslem. Doporučujeme nejprve vyčistit malý kousek (nejlépe v zadní „neviditelné“ části nábytku). Tím vyzkoušíte, jak se případně po čištění změní barva nebo struktura čalounění.
 5. Pro čištění potahové látky v žádném případě nepoužívejte chemické látky, jako rozpouštědla, ředidla, benzín a alkohol. Nepoužívejte: pasty, vosky, spreje, silné detergenty, rozpouštědla a čisticí prostředky, ve kterých jsou rozpouštědla obsažena.
 6. Kožené části jsou během zpracování v koželužně speciálně upraveny tak, aby byla co nejdéle zachována jejich jemnost a pružnost. Kožené části nábytku tedy nevyžadují zvláštní péči.
 7. Kožené části by měly být udržovány v čistotě. Tyto části je potřeba ochraňovat zejména proti prachu. Na čištění tohoto jemného prachu se doporučuje používat čisticí váleček na textil, nebo jemný hadřík.
 8. Skvrny a nečistoty by měly být z kožených nebo textilních částí odstraněny okamžitě bez zbytečného prodlení měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vlažnou vodou.
 9. Odborné čištění (za použití speciálních čisticích prostředků) a údržba koženého nábytku se doporučuje v intervalu alespoň 1x ročně.
 10. Údržba nábytku za použití volně prodejných přípravků pro čištění koženého nábytku je pouze na vlastní zodpovědnost kupujícího.
 11. Je nepřípustné používat pro čištění nábytku látky, které obsahují silikony, vosky a abraziva. Použití chemikálií pro údržbu nábytku může způsobit nevratné strukturální změny použitých materiálů.
 12. Pro běžné čištění nábytku bez starostí, doporučujeme použití výhradně nabídky čisticích prostředků dostupných na našich prodejnách.

Pozn.: Pravidla pro správné používání, čištění a údržbu nábytku jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.